Phương pháp chống nhăn cho cổ

Sau khuôn mặt, vùng cổ cũng là nơi dễ thấy. Khi hiện tượng “hai cằm” và “cổ có nọng” xuất hiện, bạn sẽ không biết giấu chúng đi đâu. “Hai cằm” là hiện tượng tổ chức mỡ dưới da hàm dưới quá nhiều, nên bị xệ xuống, y học gọi là “túi mỡ” hàm dưới. […]