10 lầm tưởng và sự thật ít biết về người phản bội

1. Hầu hết những người phản bội đều chủ động tìm kiếm các mối quan hệ ngoài luồng Đây là một trong những quan niệm sai lầm về người phản bội. Trong thực tế, chẳng ai chủ động tìm kiếm các mối quan hệ ngoài luồng cả. Điều này đặc biệt đúng với những người […]