Phương pháp dự tính thời kỳ sinh đẻ

 Một số phương pháp dự tính thời kỳ sinh đẻ như sau:

1. Tính theo chu kỳ kinh nguyệt:

Thời gian mang thai kéo dài 40 tuần, tức 280 ngày.

 

Bắt đầu tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, phương pháp tính là lấy tháng của kỳ kinh cuối cùng cộng với 9 hoặc trừ đi 3 (nếu tháng đó>3 thì dùng phép trừ), ngày thì lấy số ngày cộng thêm 7 là có thể dự đoán được tháng và ngày dự tính sẽ sinh.

 

Chẳng hạn như: Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng là ngày 1-8-2010, vậy 8-3=5, 1+7=8, như vậy dự tính sẽ sinh vào ngày 8-5-2011, cách tính ngày sinh này dựa vào ngày tháng của kỳ kinh cuối cùng của người phụ nữ mang thai đối với những phụ nữ có kỳ kinh 28 ngày.

 

 

du-tinh-thoi-ky-sinh-de

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của một số phụ nữ là 35 ngày thì dự tính thời kỳ sinh sẽ muộn hơn 7 ngày, phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt 25 ngày thì dự tính ngày sinh sẽ sớm hơn 3 ngày.

 

2. Tính dựa theo thời gian có phản ứng nghén thời kỳ đầu mang thai:

Nếu kinh nguyệt không theo quy luật nào hoặc không nhớ rõ thời gian có kinh lần cuối cùng thì có thể dựa vào thời gian xuất hiện phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai để tính.

 

Vì các phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai sẽ xuất hiện sau khi mang thai khoảng 6 tuần, như vậy có thời gian xuất hiện phản ứng thai nghén cộng thêm 34 tuần để tính ra thời gian dự tính sinh.

 

3. Tính theo thời gian thai máy:

 Thông thường sau khoảng 18-20 tuần mang thai bắt đầu cảm thấy thai cử động (gọi là thai máy), bà bầu mới sinh lần đầu thì tính từ khi lần đầu tiên cảm thấy thai máy cộng với 20 tuần thì ra thời kỳ dự tính sinh đẻ.

 

 

du-tinh-thoi-ky-sinh-de

 Nếu không phải mang thai lần đầu thì tính từ lần đầu tiên cảm thấy thai máy cộng thêm 22 tuần.

 

Post Author: Admin