Nhưng nguy hại khi “chuyện ấy” quá độ

Cơ quan sinh dục ‘mệt mỏi quá sức’ “Chuyện ấy” liên tục và thường xuyên sẽ làm nặng thêm việc khống chế thần kinh và tăng thêm gánh nặng các cơ quan sinh dục và kết quả là mệt mỏi thường xuyên, gây ra hiệu quả ngược, suy thoái chức năng sinh dục, làm cho […]