Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa trên Google

Chức năng nổi bật của công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa

1. Chỉ cần nhập tên miền và danh sách từ khóa, công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động xác định URL đích. 
2. Công cụ kiểm tra được 100 kết quả đầu tiên (có khả năng mở rộng kiểm tra trong 1000 kết quả).
3. Tốc độ kiểm tra nhanh vì sử dụng cơ chế giả lập con người để kiểm tra đồng thời nhiều từ khóa.

(*) Hiện tại chúng tôi đã kiểm thử thành công với số lượng từ khóa nhập vào cùng lúc là 200 từ.


backtotp